Inloggegevens vergeten?

WWZ: Wet Werk en Zekerheid

WWZ: Wet Werk en Zekerheid

De Wet die het de werkgever er niet makkelijker op maakt. De WWZ, welke gefaseerd in werking treedt, is er op gericht een betere balans tussen werknemers met vaste en tijdelijk aanstellingen te creëren en te komen tot een eenduidig en evenwichtig ontslagstelsel. Daarnaast moet de WWZ langdurige werkloosheid voorkomen. De verschillende onderdelen van deze wet zijn complex en kennen ingewikkelde voorwaarden en uitzonderingen.

Op deze en onderliggende webpagina’s wordt uitgelegd wat deze wet en de verschillende onderdelen inhouden en wat de gevolgen daarvan voor u als werkgever (kunnen) zijn. Ook hebben wij voor u een WWZ Wegwijzer ontwikkeld waarmee u bij het afsluiten of verlengen van een arbeidsovereenkomst kunt vaststellen wat uw verplichtingen en mogelijkheden zijn in het kader van de WWZ.

Direct naar:

 

WWZ Wegwijzer

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zorgt bij werkgevers en (HR-)managers voor veel verwarring. In de praktijk blijkt dat de wetstoepassing nogal complex is en dat werkgevers en managers er – vanwege alle voorwaarden en uitzonderingen – simpelweg onvoldoende van af weten. Onze WWZ Wegwijzer biedt voor elke situatie een uitweg. De Wegwijzer neemt u bij de hand en loopt stapsgewijs alleen die facetten van de nieuwe wet door, die gericht zijn op het specifieke geval zoals dat bij u speelt. De Wegwijzer geeft antwoord op vragen zoals:

  • Mag ik na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd nog een tijdelijk contract afsluiten?
  • Heb ik te maken met een ketenregeling bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst?
  • Ben ik verplicht mijn werknemer 1 maand van tevoren te informeren over het al dan niet voortzetten van zijn contract?
  • Mag ik een proeftijdperiode in het contract opnemen?

Klik op de afbeelding hiernaast voor meer informatie en om de WWZ wegwijzer gratis te downloaden (PDF). Ook is het mogelijk om tegen een kleine vergoeding de WWZ Wegwijzer op A2 formaat te bestellen.

 

Achtergrond en motivatie WWZ

De WWZ heeft als doel de rechtspositie van flexwerkers te versterken en het ontslagrecht te hervormen. Het is erop gericht een betere balans te vinden tussen vaste en tijdelijke aanstellingen. Daaraan gekoppeld zou de wet moeten zorgen voor een eenduidig en evenwichtig ontslagstelsel. Ook zou deze wet een oplossing moeten bieden om langdurige werkloosheid te voorkomen.

Het wetsvoorstel WWZ werd op 29 november 2013 werd ingediend is op 18 februari 2014 in de tweede kamer aangenomen en is vervolgens op 10 juni 2014 door de eerste kamer aangenomen. De WWZ, welke bestaat uit meerdere onderdelen, treedt daarmee in werking op 1 juli 2015. Er zijn echter bepaalde onderdelen binnen deze Wet die een afwijkende ingangsdatum kennen. Zo zijn er onderdelen die al ingaan per 1 januari 2015, maar ook onderdelen die pas ingaan per 1 januari 2016.

 

Juridisch WWZ advies

De WWZ is veelomvattend en complex. De verschillende onderdelen kunnen voor iedere organisatie verschillende gevolgen hebben. Daarnaast zijn er CAO specifieke regelingen die op uw organisatie inzake de WWZ van toepassing kunnen zijn. Het is dan ook niet raar dat u zich afvraagt waar u nu rekening mee moet houden en wat voor uw bedrijf de kansen en valkuilen zijn. Wij helpen u hier graag mee verder. Meer informatie over Juridisch advies.

Naar boven