Inloggegevens vergeten?

Ketenregeling

ketenregeling: Maximaal 3 overeenkomsten voor bepaalde tijd in maximaal 24 maanden

Per 1 juli 2015 geldt dat bij opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die een periode van meer dan 24 maanden beslaan, er na 24 maanden sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ook is een vierde arbeidsovereenkomst automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
De keten kan worden doorbroken door de werknemer minimaal 6 maanden en 1 dag niet in te huren (voorheen 3 maanden). Na een onderbreking van 6 maanden en 1 dag begint dus een nieuwe keten waarin opnieuw 3 tijdelijke contracten kunnen worden afgesloten binnen een periode van 24 maanden.
Onderbrekingen korter dan 6 maanden en 1 dag doorbreken de keten dus niet. De periode van onderbreking wordt in het laatste geval meegerekend in de periode van 24 maanden.

 

Overgangsrecht

Lopende contracten op 1 juli 2015 vallen onder de oude regeling. U wordt dus niet ineens geconfronteerd met vaste medewerkers. Het eerstvolgende contract valt echter onder de nieuwe regeling. Stel dat het contract afloopt op 31 juli 2015, en dat de werknemer op dat moment 24 maanden of langer in dienst is, dan is het eerstvolgende contract (dat bijvoorbeeld ingaat op 1 augustus 2015) een vast contract.

 

Wie vallen er niet onder de ketenregeling

Niet alle typen dienstverbanden vallen onder de ketenregeling. Zo zijn overeenkomsten die zijn gesloten in het kader van een BBL stage (MBO) uitgesloten van de ketenregeling. Ook medewerkers jonger dan 18 jaar die 12 uur of minder per week werken vallen buiten de regeling. De jaren dat een medewerker in dienst is voor zijn 18e verjaardag worden niet meegeteld in de bepaling van de keten en bij het berekenen van de transitievergoeding. Voorwaarde is dus wel dat de werknemer niet meer dan 12 uur per week heeft gewerkt.

LET OP: het contract dat loopt wanneer de werknemer zijn 18e verjaardag viert telt als 1e in de keten van de ketenregeling! U kunt hierna dus nog maximaal 2 tijdelijke contracten afsluiten. Houdt er rekening mee dat de ingangsdatum van het contract dat liep tijdens de 18e verjaardag ook de ingangsdatum van de keten is, en niet de datum van de 18e verjaardag.

 

Ketenregeling doorbreken

Tot 1 juli 2015 kunt u een keten doorbreken door de werknemer 3 maanden geen contract aan te bieden (werknemer is 3 maanden uit dienst). Per 1 juli 2015 moet deze periode minimaal 6 maanden en 1 dag zijn voordat een nieuwe keten gestart kan worden. Deze nieuwe regeling werkt met terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat wanneer u bijvoorbeeld in 2013 een medewerker voor 3 maanden niet in dienst heeft gehad en daarna een nieuw contract heeft aangeboden, dat het eerste contract dat gesloten wordt na 1 juli 2015 een vast contract is. Dit geldt dus wanneer de periode van uit dienst 6 maanden of korter is geweest.
 

Naar boven