Inloggegevens vergeten?

Juridisch advies

Juridische advisering

Zowel voor werkgevers als werknemers kunnen er juridische vragen rond werk, ziekte en arbeidsongeschiktheid spelen. Indien er dergelijke vragen spelen is het een geruststelling om deze te kunnen bespreken met een adviseur die op de hoogte is van de gevoelige omstandigheden waarin deze vragen op kunnen komen. Hierbij is ook van groot belang dat de vragen zorgvuldig en met respect voor de wederzijdse relatie tussen werkgever en werknemer aangepakt en besproken kunnen worden.

Ook als er (onverhoopt) een conflictueuze situatie ontstaat is het goed dat met respect voor ieders standpunt gezocht wordt naar een voor beide partijen zoveel als mogelijk bevredigende oplossing. SVServicecenter is om dit u te kunnen bieden een samenwerking aangegaan met JuridischEHBO, in de persoon van Joop der Weduwen (mr. drs. J.A.M.). Deze allround juridisch adviseur heeft jarenlange ervaring binnen het sociaal verzekeringsrecht (werknemersverzekeringen; werkloosheid en arbeidsongeschiktheidswetgeving). JuridischEHBO heeft niet de insteek om een pleister aan te bieden, maar hoopt vooral ter preventie te kunnen werken. Maar waar een pleister nodig is, wordt die natuurlijk wel aangeboden. Neem (op tijd) contact op bij vragen.

 

Naar boven