Inloggegevens vergeten?

Concurrentiebeding

Mogelijkheden tot concurrentiebeding beperkt

Per 1 januari 2015 is de mogelijkheid om een concurrentiebeding op te nemen in een contract voor bepaalde tijd beperkt. Bij contracten voor bepaalde tijd, die vóór 1 januari 2015 zijn ingegaan en een concurrentiebeding bevatten, blijft het concurrentiebeding van kracht. Contracten voor bepaalde tijd, die na 1 januari 2015 zijn afgesloten, mogen geen concurrentiebeding meer bevatten, tenzij er sprake is van in de wet opgenomen bijzondere omstandigheden.

 

Concurrentiebeding motiveren

Is het voor uw organisatie van groot belang dat er wel een concurrentiebeding bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van kracht is? Dan moet u dit motiveren. U moet aangeven welk belang u heeft bij een concurrentiebeding en waarom het opnemen van een concurrentiebeding bij tijdelijke overeenkomsten voor uw organisatie noodzakelijk is. Het moet duidelijk gemaakt worden om welke specifieke werkzaamheden of functies het dan gaat. Uit de motivatie moet ook blijken waarom de voordelen voor uw als werkgever van het concurrentiebeding opwegen tegen de nadelen voor de werknemer. Concrete voorbeelden van dergelijke belangen zijn echter niet gegeven.

Bij het opnemen van een concurrentiebeding in het tijdelijke contract moet het beding voldoen aan de genoemde voorwaarden bij zowel de start van de overeenkomst als bij het moment waarop u een beroep doet op het beding.

 

Concurrentiebeding nietig verklaard

De nieuwe Wet is een concurrentiebeding nietig in de volgende situaties:

  • het concurrentiebeding is niet gemotiveerd
  • de rechter oordeelt dat het beding niet noodzakelijk is met het oog op de verhouding tussen de belangen van de werknemer en werkgever. Het geding kan in deze situatie geheel of gedeeltelijk nietig verklaard worden.
  • de rechter oordeelt dat de in de motivatie vermelde belangen van de werkgever welke reden zijn voor het beding niet noodzakelijk zijn

 

Het relatiebeding

De nieuwe wet zegt niets over het relatiebeding. Dit zou betekenen dat op dit gebied geen wijzigingen worden doorgevoerd. Echter zal een rechter een relatiebeding beschouwen als een vorm van concurrentiebeding. Het is daarom aan te raden om ook bij een relatiebeding een schriftelijke motivatie op te stellen.

 

Naar boven