Inloggegevens vergeten?

Verzuimbegeleiding

Gestructureerde begeleiding bij verzuim

Verzuim levert voor elk bedrijf praktische problemen op. U moet planningen aanpassen en andere werknemers moeten werk overnemen. Verzuim is daarom voor de meeste ondernemers niet het leukste aspect aan ondernemen. Dankzij SVS-Arbo is arbozorg goed geregeld. Neem contact op voor een voorstel!

Bij verzuim staat u er niet alleen voor. Wanneer u met een ziekmelding van uw werknemer geconfronteerd wordt, meldt u dit bij ons waarna u verzekerd bent van deskundige bijstand. U wordt begeleid door uw vaste casemanager van SVS. U hoeft zelf geen contract te sluiten met een Arbodienst, want arbodienstverlening maakt onderdeel uit van onze diensten.

 

Verzuimbegeleiding door SVS-Arbo in het kort

Ons uitgangspunt is helder. Het belangrijkste is:

  • Vaste casemanager die de uw belangen en die van uw medewerker behartigt
  • U bent voorbereid op ziekteverzuim
  • Een duidelijk verzuimbeleid
  • Verzuimbegeleiding volgens regels van Wet Verbetering Poortwachter

 

Vaste casemanager: weten waar u aan toe bent

Uw vaste casemanager begeleidt het proces bij verzuim. Met name bij langdurig verzuim is het belangrijk dat alle zaken goed geregeld worden. U richt zich op uw bedrijf, terwijl uw casemanager het traject voor u uitstippelt. U krijgt heldere instructies zodat u precies weet wat u moet doen en wanneer. Alles verloopt uiteraard precies volgens de regels uit de Wet Verbetering Poortwachter.

Uw casemanager wordt actief op het moment dat u een werknemer ziek meld. Hij stuurt de ziekmelding door aan uw verzuimverzekeraar en de organisaties met wie u een contract gesloten heeft. Hij verzamelt continu gegevens door met u en uw werknemer contact op te nemen. Als het nodig is neemt hij ook contact op met de huisarts, bedrijfsarts of specialist. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van het verzuim waardoor hij u daarover adequaat kan adviseren.

 

Voorbereid op ziekteverzuim

Naast acties uitzetten bij verzuim, vinden we het ook belangrijk dat u voorbereid bent op mogelijk verzuim. Daarom maken we samen met u een verzuimbeleid. Hierin staan alle acties bij verzuim toegelicht. Dit stappenplan is een leidraad om bij verzuim te de regels uit de Wet Verbetering Poortwachter te volgen.

 

Eerste stap: bedrijfsarts

Verzuimbegeleiding houdt onder andere in dat we de juiste instanties voor u inschakelen. Het begint altijd met een bedrijfsarts, die we verschillende in ons netwerk hebben. Welke vervolgstappen we nemen hangt af van de situatie. U kunt zich wel voorstellen dat verzuimbegeleiding bij een beenbreuk anders is dan bij een werknemer met een burn-out.

 

Stappenplan bij verzuim

Download het stappenplan bij verzuimOndanks dat iedere situatie een eigen aanpak vereist, is er een standaard stappenplan bij verzuim. Dit stappenplan biedt een richting en leidraad gedurende het traject. Als een werknemer ziek wordt, meldt u dat direct of uiterlijk binnen twee kalenderdagen bij ons. Zodra uw melding binnen is, treedt dit stappenplan in werking. Klik op de afbeelding hiernaast om het stappenplan te downloaden.

 

Afscheid nemen hoort erbij

Verzuimbegeleiding duurt maximaal 104 weken (2 jaar). Als uw werknemer na 104 weken niet kan re-integreren, dan helpen we de medewerker met het aanvragen van een uitkering. We begeleiden ook het afscheid tussen u en de medewerker, omdat ook het sociale aspect erg belangrijk is bij langdurige verzuimtrajecten.

Naar boven