Inloggegevens vergeten?

Re-integratie spoor 2

SVS Re-integratie: voor werknemer en werkgever

Re-integratie betekent letterlijk ‘weer laten functioneren’. Meestal wordt er gedoeld op ‘re-integreren op de arbeidsmarkt’. Iemand gaat opnieuw op zoek gaat naar werk. Ook na een ziekmelding spreekt men bij terugkeer op de eigen werkplek van re-integratie.

 

Voor werknemer en werkgever

SVS Re-integratie richt zich zowel op de werkgever als de werknemer. Aan de werkgever worden faciliteiten geboden waardoor hij aan zijn werknemers loopbaanbegeleiding kan bieden. De werknemer kan door gebruik te maken van individuele begeleiding gecoacht worden waardoor hij assertiever wordt op de arbeidsmarkt.

 

Juist nu

De huidige economische ontwikkelingen zijn zodanig dat het belangrijk is om tijdig aan de zoektocht naar ander werk te beginnen. Er worden steeds minder langjarige dienstverbanden aangegaan. Werknemers die een vaste baan hebben worden huiverig om zich op de arbeidsmarkt te oriënteren. Bij een verslechtering van de economische situatie kan elke werkgever wel voorspellen dat dit arbeidsplaatsen gaat kosten. Het is dus voor een werkgever belangrijk dat hij voldoende faciliteiten aan zijn werknemers ter beschikking stelt gericht op loopbaanbegeleiding, arbeidsmarkt oriëntatie en de kunst van solliciteren. Ook al hoeft op het moment uw werknemer niet op zoek naar ander werk. Het is verstandig om uw werknemers nu wel de mogelijkheden ter beschikking te stellen.

Naar boven