Inloggegevens vergeten?

Lager ziekteverzuim met lagere kosten als resultaat

Vereniging Gebra werkt al meer dan 10 jaar samen met SVServicecenter voor het het aanbieden van Arbodienstverlening aan de aangesloten leden. Vereniging Gebra is de belangenorganisatie voor ondernemers (detaillisten) in de gemengde branche en de speelgoedbranche. Gebra heeft geen winstoogmerk en kan daardoor onafhankelijk optreden.
Het doel van de vereniging is behartiging van de collectieve en individuele belangen van de aangesloten leden, zowel op sociaal-economisch als op maatschappelijk terrein. Gebra wil de leden steunen bij de uitoefening van hun bedrijf, door het verstrekken van relevante informatie over zaken waar zij mee te maken krijgen.

“Het belangrijkste van SVServicecenter is dat zij voor een goede prijs zorg uit handen nemen, snel kunnen handelen en veel administratief werk uit handen nemen. Ook zorgen zij voor een lager ziekteverzuim met lagere kosten als resultaat.”

Wij bedanken Henk van Dorst voor deze mooie recentie en zijn tijd en inzet om mee te werken aan het maken van het filmpje ->.

Voor meer informatie over Vereniging Gebra surft u naar www.gebra.nl/.

Naar boven