Inloggegevens vergeten?

Schade verhalen is maatwerk

Maatwerk

Elke loonsom en letselschade zaak is anders en behoeft dus ook een andere aanpak. Globaal zal er eerst een dossier worden opgebouwd waar u en uw werknemer sterk bij betrokken zijn. Op basis van dit dossier zal worden bepaald in hoe verre uw kansen op succes liggen. Eventueel kan worden besloten om de schade niet te verhalen. Indien voor dit laatste gekozen wordt, worden er geen kosten bij u in rekening gebracht.

 

Grote kans op succes

Nadat besloten is om de schade te verhalen op de schuldige partij zullen de specialisten van SVS op dit gebeid gaan starten met de procedure. De ervaring leert dat in nagenoeg alle gevallen de zaak wordt gewonnen en dat u als werkgever veel geld bespaart. Zeker als u de volgende tips in uw achterhoofd houdt:

Tip 1: Stuur uw werknemer direct naar de huisarts. Om later geen onprettige discussies te krijgen over het wel of niet aanwezig zijn van de klachten van uw werknemer is het belangrijk dat uw werknemer direct naar de huisarts gaat. Ook als uw werknemer aangeeft dat het niets is of dat het wel snel overgaat. Het kan namelijk zijn dat de gevolgen van een ongeval op een later tijdstip zich voordoen.

Tip 2: Houd de schade vanaf het begin bij. Uw werknemer en u maken kosten naar aanleiding van het ongeval. Houd alle gemaakte kosten vanaf het begin bij en verzamel hiervan de facturen, bonnetjes en kwitanties. In principe kunnen alle gemaakte kosten worden verhaald bij de schuldige partij, zolang deze maar zijn terug te leiden naar het ongeval. Dus ook kosten zoals reis- en parkeerkosten van ziekenhuisbezoeken van zowel uw werknemer, familieleden van uw werknemer en u als werkgever, ingeschakelde hulp voor in en om het huis en opvang voor de kinderen.

Tip 3: Zorg voor een second opinion. De verzekeraar zal een keuring door een specialist of arts laten doen. Laat het hier niet bij en laat uw werknemer ook zijn of haar eigen specialist bezoeken. Ook een bezoek aan de bedrijfsarts is aan te raden.

Naar boven