Inloggegevens vergeten?

Loonsom en letselschade

Loonsom en letselschade

Uw werknemer is in het verkeer aangereden door een onoplettende automobilist. Uw werknemer kon niet meer uitwijken maar is niet verantwoordelijk voor het ongeluk. Helaas zijn de verwondingen van uw werknemer zodanig dat de artsen hebben gezegd zeker 2 maanden thuis te blijven. Daarnaast zal de revalidatie pas na een jaar helemaal voltooid zijn.

Dat is lekker. Zit ik het komende jaar met een probleem. Gelukkig ben ik verzekerd voor verzuim en zal de financiële tegenslag meevallen.

Helaas. Uw verzekeraar zal in een dergelijk geval de claim afwijzen. De schuldige automobilist is namelijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen. U zal de schade moeten verhalen op de schuldige partij.

 

Wanneer kan de schade worden verhaald?

Er zijn 2 vormen van schade die verhaald kunnen worden wanneer aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan. Aan de ene kant heb je Loonsomschade wat de doorbetaling van salaris aan uw werknemer inhoud. Daarnaast kun je spreken van letselschade waaronder de medische kosten van uw werknemer vallen en bijvoorbeeld emotionele schade.

Om de loonsom en/of letselschade te kunnen verhalen op de schuldige partij moet er een aanwijsbare schuldige zijn en moet er een verband zijn tussen het ongeval en de schade. SVS kan voor u een dossier opbouwen waaruit blijkt dat aan deze voorwaarden is voldaan. De verhaalprocedure van de schade is dan de volgende stap.

Naar boven