Inloggegevens vergeten?

Copyright

Disclaimer

 

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij SVServicecenter. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van SVServicecenter is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van SVServicecenter, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van SVServicecenter is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

 

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan SVServicecenter niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. SVServicecenter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

 

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van SVServicecenter zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Naar boven