Inloggegevens vergeten?

Ziekteverzuim preventie

Genezen of toch liever voorkomen?

Uw bedrijf presteert optimaal met gezonde medewerkers die plezier hebben in hun werk. Dat weet u als geen ander. Hebt u gezonde werknemers? Gaan zij met plezier naar hun werk? Hoe meet u dat? Op welke wijze houdt u de vinger aan de pols?

Ziekteverzuim preventie is voor elk bedrijf interessant, want verzuim levert vaak direct praktische problemen op. Elke ziekmelding die u voorkomt, is daarom meegenomen. Ziekteverzuim preventie zou een doorlopend proces moeten zijn binnen elk bedrijf. We helpen u graag met het opzetten van een gedegen beleid om verzuim te voorkomen. Neem contact op voor meer informatie!

 

Verzuimpreventie bij SVS-Arbo

We helpen u bij het voorkomen van verzuim. Onder andere door:

  • PZ scan
  • Plan van aanpak
  • Risico inventarisatie op maat
  • Personeelsreglement
  • Verzuimprotocol en huisregels
  • Tips om uw personeel gezonder te maken

 

PZ scan

Weten hoe u er voor staat op het gebied van personeel? Wij voeren voor u de PZ scan uit. Deze scan omvat het doorlichten en beoordelen van de arbeidsvoorzieningen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, personeelszorg, subsidie en sociale wetgeving.

 

Ziekteverzuim preventieplan

Alle maatregelen, protocollen en aanbevelingen stellen we op in een ziekteverzuim preventieplan. Hiermee gaat u actief aan de slag om verzuim te voorkomen. Natuurlijk staan we u graag bij. Dat kan overigens ook in praktische zin. Bij een gesprek met een werknemer kan het bijvoorbeeld prettig zijn om er een neutrale derde persoon bij te hebben zitten.

 

Risico’s inventariseren

In elk bedrijf zijn er risico’s die kunnen leiden tot ziekteverzuim. Het gaat vaak om praktische zaken als een steile trap of loszittend tegeltje. Maar ook gevaarlijke bedrijfsprocessen met giftige stoffen horen erbij. Voor elk risico is er een maatregel waarmee ongelukken voorkomen kunnen worden.

Wij kunnen voor u de risico-inventarisatie en evaluatie opmaken en in de arbeidsovereenkomsten hiernaar verwijzen. Hierin staan de “belastende factoren” die de werkzaamheden met zich meebrengen. Dit kan net die doorslag geven als u genoodzaakt bent om een “dossier” op te bouwen.

 

Personeelsreglement

Wij verzorgen voor u een personeelsreglement waardoor alles formeel op orde is. Zo komt u niet in situaties terecht waarin u als werkgever het nakijken heeft wanneer er bijvoorbeeld artikelen uit uw winkel door het personeel worden meegenomen. “Dat mocht toch altijd?”

 

Verzuimprotocol en huisregels voor u en uw werknemers

Ook duidelijke huisregels en een verzuimprotocol horen bij het voorkomen van ziekteverzuim. Door middel van heldere afspraken scheppen we een duidelijk verzuimbeleid. Iedereen weet daardoor hoe ziekteverzuim moet worden gemeld, maar ook hoe het contact tijdens en na het ziekteverzuim verloopt.

In een verzuimreglement staat omschreven welke regels er gelden bij verzuim. Het omvat niet alleen regels over verzuim wegens ziekte, maar ook verzuim door verlof en vakantie, of bijzondere omstandigheden. Wij verzorgen voor u een verzuimreglement, gebaseerd op de wet Verbetering Poortwachter.

 

Ziekteverzuim voorkomen begint met gezondheid

Verzuim speelt een minder grote rol als werknemers lekker in hun vel zitten. Als werkgever kunt u daar ook een rol in spelen. Door medewerkers een sportabonnement aan te bieden, activiteiten te organiseren of bijvoorbeeld een verantwoorde lunch aan te bieden. We nemen gezondheid altijd mee in een plan voor ziekteverzuim preventie en verzuimreductie.

Naar boven