Zwangerschap en bevallingsverlof uitgelicht !!

Aanvang zwangerschapsverlof
De werkneemster heeft bij zwangerschap normaliter de keuze om haar zwangerschapsverlof te laten ingaan op een dag tussen de 4e en 6e week gerekend voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Ziek: zwangerschap gerelateerd
Wordt zij echter ziek en is daarbij duidelijk vastgesteld dat het zwangerschap gerelateerd is dan moet de werkneemster 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum haar zwangerschapsverlof laten ingaan. Zij herkrijgt haar keuze alleen als zij tenminste 10 weken + 1 dag voor de vermoedelijke bevallingsdatum weer hersteld gemeld is.

Hoogte van de uitkering
De Wet arbeid en zorg (WAZO) regelt dat een zwangere werkneemster recht heeft op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof met een zwangerschapsuitkering van UWV. Voor het vaststellen van de hoogte van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering ging UWV tot en met 31 mei 2013 uit van het laatstverdiende maandloon van de werkneemster.

Basis: Gemiddeld jaar-inkomen
Vanaf 1 juni 2013 zal UWV de zwangerschapsuitkeringen echter berekenen op basis van het gemiddelde jaarloon van de werkneemster. Dit kan nogal wat consequenties inhouden. Niet voor de werkneemster die in het afgelopen jaar een vast maandsalaris heeft.Heeft de werkneemster in het afgelopen jaar een flinke salarisverhoging gehad, dan kan het verschil tussen het jaargemiddelde en het laatstverdiende maandsalaris behoorlijk oplopen.

Onaangename verrassing
Bespreek dit dus goed met uw werkneemster zodat zij niet voor onaangename verrassingen komen te staan. De nieuwe dagloonberekening kan ook uw organisatie geld kosten. In veel gevallen betaalt de werkgever het salaris van de zwangere werkneemster gewoon door tijdens haar verlof en keert UWV de uitkering aan de werkgever uit. De uitkering kan dus lager zijn dan het salaris van uw werkneemster en zou loondoorbetaling betekenen dat uw bedrijf er geld op toelegt.

Een werkgever is niet verplicht gedurende het zwangerschap en bevallingsverlof het loon uit te betalen. Doet hij dat niet dan moet UWV de uitkering rechtstreeks aan de werkneemster uitkeren.

Het zwangerschapsverlof per 1 januari 2015
Het zwangerschapsverlof en bevallingsverlof moeten samen minstens 16 weken zijn. Sinds 1 januari 2015 kan de werkneemster de laatste periode van het bevallingsverlof in delen opnemen. Dit gaat om het bevallingsverlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling. Dit deel van het verlof kan zij gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. De werkneemster doet dit in overleg met de werkgever. Het verzoek om dit verlof op te nemen dient uw werkneemster uiterlijk 3 weken na de bevallingsdatum in bij u als werkgever. De totale duur van het verlof verandert niet. Ook de uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde.

Verlenging verlof in verband met ziekenhuisopname kind
Bij langdurige ziekenhuisopname van het kind tijdens het bevallingsverlof duurt het bevallingsverlof maximaal 10 weken langer. De verlenging van het verlof is even lang als de opnamedagen van het kind in het ziekenhuis; gerekend vanaf de 8e opnamedagen met een maximum van 10 weken. Zo heeft uw werkneemster de gelegenheid haar kind een aantal weken thuis te verzorgen. Deze mogelijkheid van uitbreiding van het bevallingsverlof geldt voor bevallingsverlof dat is ingegaan op of na 1 januari 2015.

Einde bevallingsverlof
De werkneemster hervat na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof in haar werkzaamheden. Hou er rekening mee dat mocht uw werkneemster haar werkzaamheden hebben hervat en na een paar uur uitvalt omdat zij mogelijk nog niet in orde is, dat zij ziek gemeld wordt bij de verzuimverzekeraar. Is zij echter op de laatste dag van de verlofperiode  nog niet geheel hersteld, dan moet u haar direct weer ziek melden bij UWV.  UWV beoordeelt dan opnieuw haar recht op uitkering. UWV betaald 100% uitkering uit in tegenstelling tot uw verzuimverzekeraar.

​​Premie terugvragen
Vergeet niet bij uw verzuimverzekeraar een verzoek te doen voor premierestitutie over de periode dat uw werkneemster een zwangerschap- en bevallingsuitkering ontvangt. Zij lopen immers over genoemde periode geen risico. Er zijn verzekeraars die overgaan tot premieteruggave