Vragen verzekeraars aan werkgevers de wet te overtreden?

De meeste ondernemers hebben een verzuimverzekering voor het geval medewerkers door ziekte uitvallen. Steeds meer verzekeraars willen allerlei gegevens hebben over het verloop van het verzuim “Graag ontvangen wij een kopie van de Probleemanalyse en de re-integratieverslagen die uw huidige arbodienst opstelt voor uw arbeidsongeschikte werknemer” is de boodschap waaraan de dreiging van een uitkeringsblokkade wordt gekoppeld als de gevraagde rapportages niet aan de verzekeraar ter beschikking wordt gesteld. Mag dat eigenlijk zomaar?

Omdat er tijdens ziekte een loondoorbetalingsverplichting geldt, wordt het loon na een eigen risico periode door de verzekeraar vergoed. Wij merken dat verzekeraars allerlei gegevens over het verzuimverloop willen hebben. Niet alleen wil men adresgegevens van de werknemer maar ook de probleemanalyse, plan van aanpak en de rapportages van de bedrijfsarts dienen aan de verzekeraar te worden gestuurd. Doet de werkgever dat niet dan weigert de verzekeraar veelal uitkering.

“Verzekeraars gaan hiermee ver buiten hun boekje te meer ook omdat ze feitelijk aan de werkgever vragen de wet te overtreden” stelt  de heer Mr. H.B.M. van Dorst, directeur van de vereniging Gebra.

Hoe zit dat nu eigenlijk precies in elkaar?
Een verzuimverzekering is een verzekering die geldt tussen werkgever en verzekeraar. De werknemer staat daar volledig buiten. Alleen al op die grond mag de werkgever geen privegegevens van de werknemer verstrekken zoals adresgegevens, geboortedatum, aantal ziekmeldingen et cetera . Dat kan alleen met uitdrukkelijke toestemming van de werknemer.

Het wordt nog zorgelijker als de verzekeraar ook arborapportages opvraagt die betrekking hebben op de werknemer. Daarin staat privacy gevoelige informatie van de werknemer. De verzekeraar moet genoegen nemen met een melding van de arbo-arts dat de werknemer ziek is. Natuurlijk moet de verzekeraar wel kunnen controleren of de schade die de werkgever claimt, correct is. Daarvoor moet bijvoorbeeld een loonstrook overgelegd worden waarop adresgegevens en BSN nummer onleesbaar zijn gemaakt. Het verstrekken van het BSN nummer stelt de verzekeraar immers in staat de werknemer te identificeren en gegevens van de werknemer te koppelen aan eventueel andere verzekeringen.

Er is een duidelijk protocol opgesteld door het College Bescherming Persoongegevens (CBP). Daarin staat knip en klaar dat verzekeraars slechts mogen beschikken over administratieve gegevens van de werknemer om de schade claim vast te stellen. Denk daarbij aan de naam, het loon en de ziekteperiode.

Met de verplichting arborapportages te sturen, wil de verzekeraar inzage hebben in het verzuimtraject. Hoofddoel daarvan is schadelast beperking. Op zichzelf een legitiem doel maar bijna altijd gaat dat via de portemonnee van de werkgever. Een voorbeeld is de medewerker die op arbeidstherapeutische basis werkt. De loonkosten worden dan volledig vergoed terwijl de werknemer wel werkzaamheden verricht. Verzekeraars delen dan vaak de werkgever mee dat na een periode van therapeutisch werken de werknemer maar op basis van loonwaarde moet werken. Dit betekent simpelweg dat de verzekeraar minder vergoedt en de werkgever maar zelf een deel van het loon moet betalen.

“SVServicecenter heeft hierdoor bij een groot aantal leden besparingen weten te realiseren van vele duizenden euro’s”, zegt van Dorst.