Wet werk en Zekerheid: Houdt u het hoofd koel !

Uw steun en toeverlaat

Alleen het beste team is goed genoeg voor U

SVServicecenter innoveert en is daarbij continue op zoek naar methodieken en technologieën om het de werkgever zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het werkgeverschap brengt complexe materie met zich mee wat menig werkgever zich vaak niet realiseert. Wij zijn daarop het antwoord en de oplossing omdat wij de expertise in huis om de complexiteit te doorzien en in staat zijn het geheimschrift van wet- en regelgeving, polis of contract te vertalen naar een taal die de werkgever begrijpt. Daar komt bij dat wij veel werk uit handen nemen zodat de ondernemer meer tijd heeft voor zaken waar hij meer verstand van heeft: het ondernemen.

Cliënten van SVServicecenter houden vandaag het hoofd koel.  Zij hebben alle informatie tot hun beschikking en worden frequent en tijdig gesignaleerd als er een WWZ-termijn in zicht komt .

SVServicecenter heeft een praktisch stroomschema dat u de weg wijst in WWZ land ontwikkeld. Deze wegwijzer is  in de afgelopen maanden al duizenden malen gedownload . Wilt u de wegwijzer in WWZ-land ook,  klik dan hier.

.        .
Zaken die structureel geregeld moeten worden, regelen wij bijtijds. Bijvoorbeeld bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst waarbij u dan kunt aangeven dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.
.       .
Op 13 mei 2015 oordeelde de kantonrechter in de zaak 3819993 UC EXPL 15-1376 HvB/1036 dat de werkgever  aan de aanzegplicht heeft voldaan door in het arbeidscontract op te nemen dat dit niet zou worden verlengd.
.        .
In de onderhavige zaak ging het weliswaar om een aanzeggingsplicht op basis van het CAO voor de Groothandel in Levensmiddelen maar de rechter oordeelde dat de  bepaling geen dwaling en dus niet vernietigbaar is. Evenzo oordeelde de rechter dat als de Wet Werk en Zekerheid in deze zaak van toepassing was geweest, hij net zo geoordeeld had.
.      .
Het staat werkgevers en werknemers overigens vrij om op zo’n bepaling terug te komen en alsnog het arbeidscontract te verlengen of een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan.
.      .
Wilt u het volledige vonnis van de rechter lezen, klik dan hier
.      .

Wilt u meer informatie neem dan contact op met SVServicecenter.

Nog geen cliënt van SVServicecenter? Dat wordt zweten vandaag!
.      .