Ik wens u geen personeel !

logosvs

 

 

“Leuker kunnen wij het niet maken, wel duurder!” zullen de beleidsmakers in Den Haag gedacht hebben.

In de huidige situatie wordt de werkgever buiten gesloten als het gaat om de consulten tussen werknemer en de bedrijfsarts. Wanneer de werknemer het niet met het advies van de bedrijfsarts eens is kan de werknemer een second opinion aanvragen bij UWV.

In het nieuwe wetsvoorstel kan de werknemer een beroep doen op een willekeurige bedrijfsarts voor een second opinion. Wanneer de werknemer zich ziek acht en de bedrijfsarts anders adviseert heeft de werknemer het recht op een andere bedrijfsarts, van een andere arbodienst of onafhankelijke gevestigde bedrijfsarts. Uiteraard allemaal op kosten van de werkgever. De verwachting is dat dit de verzuimperiode vrijwel altijd verlengd en vele honderden euro’s  aan consulten gaat kosten. En wat als de beide heren bedrijfsartsen het niet met elkaar eens zijn. Dan moet de werkgever in staat zijn om daarover een oordeel te vellen en heeft hij de deskundigheid niet in huis dan kan hij een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen a raison van  400,00 of een (andere)bedrijfsarts inhuren. Die zal dan medische informatie bij zijn collega’s moeten inwinnen en daar een advies over moeten geven. Doet de werkgever niets dan staat UWV met de loonsanctie klaar.  

Het wordt tijd uw branchevereniging hierin te steunen of niet ?

Wetsvoorstel Arbo betekent meer kosten voor werkgevers