Gaat het wel zo goed? deel 1

Van verschillende kanten hoor ik dat het in 2015 allemaal veel beter gaat worden.

Is dat wel zo?

Eind 2014 is door het Centraal Bureau voor de Statistiek al gemeld dat er 630 duizend werkloosheidswet uitkeringen  en 377 duizend bijstand uitkeringen zijn verstrekt.  Het aantal werklozen is in feite hoger omdat er ook mensen na de WW zich van de arbeidsmarkt hebben teruggetrokken. Daarnaast worden bijvoorbeeld studenten die na hun afstuderen geen baan kunnen vinden niet meegerekend als werklozen evenals zij die geen werk hebben onder de 809.000 zzp’ers die het CBS in Q3 heeft geteld.

Eind 2014 meldde UWV dat er 820.000 personen een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen.

Tenminste 1,8 miljoen personen ontvangen een uitkering vanaf  € 645,76 tot maximaal 75% van hun vroegere salaris. De werkzame beroepsbevolking telde in november 2014  7,3 miljoen personen. Een rekensommetje leert dat 25% van de beroepsbevolking een uitkering ontvangt dat door de resterende 75% moet worden opgebracht. Daar blijft het niet bij want er zijn ook nog eens 2,9 miljoen AOW’ers waaraan iedereen meebetaald via het omslagstelsel.

 Hoe ziet de cijferreeks eruit en wat kan je eruit afleiden?

                                                                                               leeftijdscategorie

Uitkeringen                                                           <27    27–45  46–AOW   > 65

Werkloosheidswet                     630 duizend     5%       36%     59%

Bijstandswet                              377 duizend      6%       42%     52%

Arbeidsongeschiktheid            820 duizend    11%       36%     53%

Subtotaal                                1.827 duizend

Alg Ouderdomswet               2.900 duizend                                              100%
Totaal                                     4.727 duizend uitkeringen!!

1,8 miljoen mensen die een inkomensachteruitgang (zijn) ondergaan van tenminste 30%

Er wonen 16,7 miljoen mensen die samen 7,5 miljoen huishoudens vormen. Dus zeg maar gemiddeld 2,2 mensen per huishouden. Dat betekent dat 3,6 miljoen mensen binnen die huishouding geconfronteerd worden met deze inkomensachteruitgang. De partner die zijn werk kwijt is geraakt of arbeidsongeschikt is geworden. De zoon of dochter van wie het contract niet wordt verlengd of wordt beëindigd.  De vele bedrijven die om bedrijfseconomische redenen hun personeel moeten ontslaan of in het ergste geval failliet gaan.

 Kloppen deze cijfers?

Zie ik wat over het hoofd?

 Hoezo gaat het in 2015 beter?