Subsidie op Risico inventarisatie

SVServicecenter

innoveert en is daarbij continue op zoek naar methodieken en technologieën
om het de werkgever zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Ook ontdekken wij bronnen verscholen in de wet en regelgeving
die voor u interessant zijn.
Het verhogen van uw omzet en het verlagen van uw kosten staan ons voor ogen.
Daar komt bij dat wij veel werk uit handen nemen zodat de u
meer tijd heeft voor zaken waar u meer verstand van heeft:

het ondernemen.

Vanaf 19 oktober 2015 is het mogelijk om een subsidie te krijgen op activiteiten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. Subsidie kan worden ingezet voor het inwinnen van advies. Hieronder treft u een paar voorbeelden aan van onze dienstverlening die onder deze subsidie vallen.

Functie (risico) inventarisatie en evaluatie inclusief plan van aanpak:
U wilt laten onderzoeken waar arbeidsrisico’s voor uw medewerkers liggen en wil de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers verder verbeteren. De op functie niveau uit te voeren inventarisaties en evaluaties worden gebruikt als basis voor het opstellen van een plan van aanpak met aanzet tot implementatie. Vanuit Arbowet artikel 5 bent u verplicht om een actuele RI&E te hebben.

Preventie Medisch Onderzoek:
Alle medewerkers van uw organisatie worden benaderd om op vrijwillige basis deel te nemen aan het Preventief Medisch Onderzoek (U bent verplicht deze onderzoeken aan te bieden, zie Artikel 18 van de Arbowet). Het onderzoek bestaat ten minste uit een vragenlijst. Eventueel op verzoek aangevuld met een biometrisch onderzoek. Met de vragenlijst wordt gekeken hoe de werknemer zelf de mentale en fysieke gezondheid ervaart, persoonlijkheid en persoonskenmerken, waar de medewerker energie van krijgt of juist stress en het vermogen om te werken. Deze resultaten worden persoonlijk met de medewerker besproken door een vitaliteits- en gezondheidsdeskundige, die advies en praktische tips geeft.

Overige subsidiemogelijkheden:
U kan ook subsidies krijgen op de volgende thema’s. Ook hierin kunnen wij u voorzien van advisering welke onder de subsidieregeling valt.

§  Bedrijfs-of organisatiescan
§  Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
§  Gezond en veilig werken
§  Leercultuur voor werknemers
§  Aanpassen organisatie van het werk
§  Interne en externe mobiliteit
§  Flexibele werkcultuur
§  Arbeidstijdenmanagement

SNEL AANVRAGEN
Wij adviseren u om een subsidie aan te vragen via de volgende link:  https://www2.mijnagentschapszw.nl/
Meld u vast aan voor de subsidie.  Aanvragen is redelijk eenvoudig en neemt nog geen 5 minuten in beslag.

Hoe? Stap voor stap
Stap 1: Ga naar https://www2.mijnagentschapszw.nl/;

Stap 2: Vul uw gegevens in;
Stap 3: U ontvangt een e-mail met een link. Klik op de link en vul een door uw zelf gekozen wachtwoord in;
Stap 4: Log in, kies voor  de ESF 2014-2020 subsidie en vink de keuze  ‘DI’ aan.

Wat dan?
Uw registratieverzoek is dan door het Agentschap SZW ontvangen. Het Agentschap SZW beslist binnen 5 werkdagen over het door u ingediende registratieverzoek.Onder de categorie ‘Mijn registraties’ in het subsidieportaal van het Agentschap SZW, kunt u de status van uw registratieverzoek volgen.

En dan?
Neem met ons contact op zodat u zich verder niet hoeft te verdiepen in zaken waarvan u de kennis en ervaring mist.
Een telefoontje is voldoende. Bel 030 711 57 12 en wij regelen het verder voor u.