de crisis: dekmantel voor sociale afbraak

Lees dit eens aandachtig door en denk hier nog eens goed over na. Ik vraag mij af als ik later in de bijstand zit en mij tot slaaf heb gemaakt zou ik dan even denken ” ik heb er alles aan gedaan om dit te voorkomen” want ….. dat heb ik natuurlijk niet! Maar goed mij overkomt dat niet… (kronkel!?!)

klik op de volgende hyperlink om het volledige artikel te lezen.  www.mo.be/interview/boaventura-de-sousa-kijken-door-een-nieuwe-bril

Portugese socioloog Boaventura de Sousa Santos  -------    © CES - Centro de Estudos Sociais

Portugese socioloog Boaventura de Sousa Santos ——- © CES – Centro de Estudos Sociais

Hoe een private bankenschuld een publieke zaak werd!

 

Sluwe bankiers en corrupte politici

Sluwe bankiers en corrupte politici

Hoe sluwe bankiers en corrupte politici er voor zorgden dat een private crisis een publieke zaak werd met als gevolg dat de burgers voor de schulden moeten opdraaien. Hoe u dat merkt. Kijk bijvoorbeeld naar de berichten uit de zorg. De arbeidsmarkt. En dan durven de bankiers nog te komen met een bonus. Klik hier om het hele programma te kijken.

Grieken waren en zijn niet lui. Zij werken gemiddeld 41,5 uur per week in tegenstelling tot de Nederlandse werknemer die 10 uur minder per week werkt. Stop de misleiding

 

​De verzuimpolitie deel 3: De rol van de verzekeraars

U kent het wel: sluit bij ons de verzuimverzekering en wij doen aan schadelastbeperking.
Zembla Verzuimpolitie heeft al in eerdere uitzendingen de werkwijze van ’s lands grootste arbodienstverlener Verzuimreductie aan de kaak gesteld.
Groot geworden door willens en wetens de wet te overtreden is voor mij hetzelfde als rijk worden door banken te overvallen. Alleen, door banken te overvallen draai je uiteindelijk de gevangenis in.

Lees verder…

Vragen verzekeraars aan werkgevers de wet te overtreden?

De meeste ondernemers hebben een verzuimverzekering voor het geval medewerkers door ziekte uitvallen. Steeds meer verzekeraars willen allerlei gegevens hebben over het verloop van het verzuim “Graag ontvangen wij een kopie van de Probleemanalyse en de re-integratieverslagen die uw huidige arbodienst opstelt voor uw arbeidsongeschikte werknemer” is de boodschap waaraan de dreiging van een uitkeringsblokkade wordt gekoppeld als de gevraagde rapportages niet aan de verzekeraar ter beschikking wordt gesteld. Mag dat eigenlijk zomaar?

Lees verder…