Bent u docent Nederlands als tweede taal?

logosvs

Bent u docent NT2?
Woont u in de omgeving van Amsterdam of Utrecht en zoekt u een nieuwe uitdaging?

Dan bent u de juiste kandidaat voor onze partner.

Onze partner is een jonge organisatie die inburgeringscursussen verzorgd voor voornamelijk vluchtelingen (nieuwe Nederlanders).

Haar missie is om de nieuwe Nederlanders in te burgeren en het vinden van betaald werk vanuit hun belevingswereld en gebaseerd op de eisen van de Nederlandse samenleving leuk, effectief en efficiënt te faciliteren.

Laat deze kans niet aan u voorbij gaan en neem contact met mij op. Mailen kan ook naar roland.bruinier@svservicecenter.nl

Kent u binnen uw relaties een docent Nederlands als tweede taal?  Deel dit bericht dan met uw relatie.

 

Ik wens u geen personeel !

logosvs

 

 

“Leuker kunnen wij het niet maken, wel duurder!” zullen de beleidsmakers in Den Haag gedacht hebben.

In de huidige situatie wordt de werkgever buiten gesloten als het gaat om de consulten tussen werknemer en de bedrijfsarts. Wanneer de werknemer het niet met het advies van de bedrijfsarts eens is kan de werknemer een second opinion aanvragen bij UWV.

In het nieuwe wetsvoorstel kan de werknemer een beroep doen op een willekeurige bedrijfsarts voor een second opinion. Wanneer de werknemer zich ziek acht en de bedrijfsarts anders adviseert heeft de werknemer het recht op een andere bedrijfsarts, van een andere arbodienst of onafhankelijke gevestigde bedrijfsarts. Uiteraard allemaal op kosten van de werkgever. De verwachting is dat dit de verzuimperiode vrijwel altijd verlengd en vele honderden euro’s  aan consulten gaat kosten. En wat als de beide heren bedrijfsartsen het niet met elkaar eens zijn. Dan moet de werkgever in staat zijn om daarover een oordeel te vellen en heeft hij de deskundigheid niet in huis dan kan hij een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen a raison van  400,00 of een (andere)bedrijfsarts inhuren. Die zal dan medische informatie bij zijn collega’s moeten inwinnen en daar een advies over moeten geven. Doet de werkgever niets dan staat UWV met de loonsanctie klaar.  

Het wordt tijd uw branchevereniging hierin te steunen of niet ?

Wetsvoorstel Arbo betekent meer kosten voor werkgevers

Bent u docent Nederlands als tweede taal?

logosvs

Bent u docent NT2?
Woont u in de omgeving van Amsterdam of Utrecht en zoekt u een nieuwe uitdaging?

Dan bent u de juiste kandidaat voor onze partner.

Onze partner is een jonge organisatie die inburgeringscursussen verzorgd voor voornamelijk vluchtelingen (nieuwe Nederlanders).

Haar missie is om de nieuwe Nederlanders in te burgeren en het vinden van betaald werk vanuit hun belevingswereld en gebaseerd op de eisen van de Nederlandse samenleving leuk, effectief en efficiënt te faciliteren.

Laat deze kans niet aan u voorbij gaan en neem contact met mij op. Mailen kan ook naar roland.bruinier@svservicecenter.nl

Kent u binnen uw relaties een docent Nederlands als tweede taal?  Deel dit bericht dan met uw relatie.

 

Docent Nederlands als tweede taal gevraagd

logosvs

 

 

 

Bent u docent NT2?
Zoekt u een nieuwe uitdaging? Dan bent u de juiste kandidaat voor onze partner.

Onze partner is een jonge organisatie in het midden van het land die inburgeringscursussen verzorgd voor voornamelijk vluchtelingen (nieuwe Nederlanders). 

Haar missie is om de nieuwe Nederlanders in te burgeren en het vinden van betaald werk vanuit hun belevingswereld en gebaseerd op de eisen van de Nederlandse samenleving leuk, effectief en efficiënt te faciliteren. Uitgangspunt daarbij is dat de nieuwe Nederlander wordt begeleid door mensen die hem begrijpen. Zij hebben veelal een soortgelijke situatie meegemaakt: gevlucht uit het thuisland.

Laat deze kans niet aan u voorbij gaan en neem contact met mij op. Mailen kan ook naar roland.bruinier@svservicecenter.nl

Kent u binnen uw relaties een docent Nederlands als tweede taal?  Deel dit bericht dan met uw relatie.

​​

 

Subsidie op Risico inventarisatie

SVServicecenter

innoveert en is daarbij continue op zoek naar methodieken en technologieën
om het de werkgever zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Ook ontdekken wij bronnen verscholen in de wet en regelgeving
die voor u interessant zijn.
Het verhogen van uw omzet en het verlagen van uw kosten staan ons voor ogen.
Daar komt bij dat wij veel werk uit handen nemen zodat de u
meer tijd heeft voor zaken waar u meer verstand van heeft:

het ondernemen.

Vanaf 19 oktober 2015 is het mogelijk om een subsidie te krijgen op activiteiten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. Subsidie kan worden ingezet voor het inwinnen van advies. Hieronder treft u een paar voorbeelden aan van onze dienstverlening die onder deze subsidie vallen.

Functie (risico) inventarisatie en evaluatie inclusief plan van aanpak:
U wilt laten onderzoeken waar arbeidsrisico’s voor uw medewerkers liggen en wil de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers verder verbeteren. De op functie niveau uit te voeren inventarisaties en evaluaties worden gebruikt als basis voor het opstellen van een plan van aanpak met aanzet tot implementatie. Vanuit Arbowet artikel 5 bent u verplicht om een actuele RI&E te hebben.

Preventie Medisch Onderzoek:
Alle medewerkers van uw organisatie worden benaderd om op vrijwillige basis deel te nemen aan het Preventief Medisch Onderzoek (U bent verplicht deze onderzoeken aan te bieden, zie Artikel 18 van de Arbowet). Het onderzoek bestaat ten minste uit een vragenlijst. Eventueel op verzoek aangevuld met een biometrisch onderzoek. Met de vragenlijst wordt gekeken hoe de werknemer zelf de mentale en fysieke gezondheid ervaart, persoonlijkheid en persoonskenmerken, waar de medewerker energie van krijgt of juist stress en het vermogen om te werken. Deze resultaten worden persoonlijk met de medewerker besproken door een vitaliteits- en gezondheidsdeskundige, die advies en praktische tips geeft.

Overige subsidiemogelijkheden:
U kan ook subsidies krijgen op de volgende thema’s. Ook hierin kunnen wij u voorzien van advisering welke onder de subsidieregeling valt.

§  Bedrijfs-of organisatiescan
§  Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
§  Gezond en veilig werken
§  Leercultuur voor werknemers
§  Aanpassen organisatie van het werk
§  Interne en externe mobiliteit
§  Flexibele werkcultuur
§  Arbeidstijdenmanagement

SNEL AANVRAGEN
Wij adviseren u om een subsidie aan te vragen via de volgende link:  https://www2.mijnagentschapszw.nl/
Meld u vast aan voor de subsidie.  Aanvragen is redelijk eenvoudig en neemt nog geen 5 minuten in beslag.

Hoe? Stap voor stap
Stap 1: Ga naar https://www2.mijnagentschapszw.nl/;

Stap 2: Vul uw gegevens in;
Stap 3: U ontvangt een e-mail met een link. Klik op de link en vul een door uw zelf gekozen wachtwoord in;
Stap 4: Log in, kies voor  de ESF 2014-2020 subsidie en vink de keuze  ‘DI’ aan.

Wat dan?
Uw registratieverzoek is dan door het Agentschap SZW ontvangen. Het Agentschap SZW beslist binnen 5 werkdagen over het door u ingediende registratieverzoek.Onder de categorie ‘Mijn registraties’ in het subsidieportaal van het Agentschap SZW, kunt u de status van uw registratieverzoek volgen.

En dan?
Neem met ons contact op zodat u zich verder niet hoeft te verdiepen in zaken waarvan u de kennis en ervaring mist.
Een telefoontje is voldoende. Bel 030 711 57 12 en wij regelen het verder voor u. 

Ben jij onze regio salesmanager nieuwe stijl?

Wil je de regie van jouw leven weer in handen krijgen?  Wil je een eigen bedrijf beginnen? Wil je meer omzet? Ben je niet meer gelukkig in de huidige baan? Ben je op zoek naar een inkomen? 

Is het omgaan met mensen jouw 2e natuur en is verkoop jouw passie?  

Dan zoeken wij jou om SVServicecenter in de acquisitie en relatiebeheer te ondersteunen.

Overleg Regio salesmanagers
Overleg Regio salesmanagers

Je wordt eigen baas over jouw eigen tijd, jouw inkomen en jouw toekomst. Als eigen baas werk je volgens ons netwerkconcept. Dat betekent dus dat je niet in loondienst werkt. Met het verdienmodel dat wij hanteren kan je vrij snel omzet genereren maar dat ligt grotendeels in handen van jouw visie, vindingrijkheid, creativiteit, overtuiging- en daadkracht. Er wordt dus wel wat van jou gevraagd!

Netwerktrainingen
Netwerktrainingen

Dit is geen Multi Level Marketing.  Het kost jou geen geld.  Je hoeft niet te investeren, in te kopen of mee te brengen! Het is ook niet de bedoeling dat je producten of diensten verkoopt aan familieleden of  vrienden. Zij behoren niet tot onze doelgroep.

Je genereert meer omzet voor jouw bestaande bedrijf of je begint een eigen bedrijf.  Je besteedt er tijd aan!
Tijd dat je – wanneer je dat goed aan het netwerkconcept besteedt –  vrij snel  omzet in een stuk financiële onafhankelijkheid.

Je werkt weliswaar voor jezelf maar je werkt niet alleen. Je wordt deskundig begeleid in ons team d.m.v. trainingen. Je leert de vaardigheden verder te ontwikkelen die je nodig hebt om succesvol aan de slag te gaan. Gezamenlijk maken we een plan van aanpak dat voor jou moet leiden tot meer business. Bij ons geldt: wat je geeft, krijg je ook terug.

Regio Salesmanagers overleg
Training on the job

 Wij gaan niet voor het snelle geld!

Wij gaan uitsluitend voor hoogwaardige kwaliteit, authenticiteit en duurzaamheid.
Langdurige klantrelaties waarin beide partijen respect en waardering voor elkaar hebben voeren bij ons de boventoon.

Functie eisen:
x Jij bent een doorzetter
x Jij bent sociaal ingesteld
x Jij bent open minded
x Jij kan goed zelfstandig werken

Pré:
x Jij bent reeds actief geweest in de sales of verkoop binnen de B2B en/of
x Jij hebt als zzp’er al een eigen bedrijf op het gebied van acquisitie en/of sales en/of
x Jij ontvangt een uitkering en wilt daarvan af en/of
x Jij bent 50 plus

Wie zijn wij?
SVServicecenter is de specialist op het gebied van Human Resource Management, Arbozorg, Verzuimbegeleiding en Re-integratie.
Wij hebben ons als organisatie naar de nieuwe economie gevormd en het nieuwe werken al sinds 2008 omarmd. Wij werken overwegend  met zelfstandigen zonder personeel (zzp’er) en hebben SVServicecenter omgevormd naar een virtuele netwerk bedrijfsorganisatie. Wij hebben een landelijke dekking en werken in de regio. Voor meer info, klik dan hier

Wat bieden wij?
Wij bieden een mogelijkheid om met een uniek business model een goed inkomen op te bouwen.

Wil je meer weten?
Stuur ons een bericht met jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer naar info@svservicecenter.nl
Wij zullen naar aanleiding van jouw bericht contact met je opnemen.

Wet werk en Zekerheid: Houdt u het hoofd koel !

Uw steun en toeverlaat

Alleen het beste team is goed genoeg voor U

SVServicecenter innoveert en is daarbij continue op zoek naar methodieken en technologieën om het de werkgever zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het werkgeverschap brengt complexe materie met zich mee wat menig werkgever zich vaak niet realiseert. Wij zijn daarop het antwoord en de oplossing omdat wij de expertise in huis om de complexiteit te doorzien en in staat zijn het geheimschrift van wet- en regelgeving, polis of contract te vertalen naar een taal die de werkgever begrijpt. Daar komt bij dat wij veel werk uit handen nemen zodat de ondernemer meer tijd heeft voor zaken waar hij meer verstand van heeft: het ondernemen.

Cliënten van SVServicecenter houden vandaag het hoofd koel.  Zij hebben alle informatie tot hun beschikking en worden frequent en tijdig gesignaleerd als er een WWZ-termijn in zicht komt .

SVServicecenter heeft een praktisch stroomschema dat u de weg wijst in WWZ land ontwikkeld. Deze wegwijzer is  in de afgelopen maanden al duizenden malen gedownload . Wilt u de wegwijzer in WWZ-land ook,  klik dan hier.

.        .
Zaken die structureel geregeld moeten worden, regelen wij bijtijds. Bijvoorbeeld bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst waarbij u dan kunt aangeven dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.
.       .
Op 13 mei 2015 oordeelde de kantonrechter in de zaak 3819993 UC EXPL 15-1376 HvB/1036 dat de werkgever  aan de aanzegplicht heeft voldaan door in het arbeidscontract op te nemen dat dit niet zou worden verlengd.
.        .
In de onderhavige zaak ging het weliswaar om een aanzeggingsplicht op basis van het CAO voor de Groothandel in Levensmiddelen maar de rechter oordeelde dat de  bepaling geen dwaling en dus niet vernietigbaar is. Evenzo oordeelde de rechter dat als de Wet Werk en Zekerheid in deze zaak van toepassing was geweest, hij net zo geoordeeld had.
.      .
Het staat werkgevers en werknemers overigens vrij om op zo’n bepaling terug te komen en alsnog het arbeidscontract te verlengen of een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan.
.      .
Wilt u het volledige vonnis van de rechter lezen, klik dan hier
.      .

Wilt u meer informatie neem dan contact op met SVServicecenter.

Nog geen cliënt van SVServicecenter? Dat wordt zweten vandaag!
.      .

​Aan aanzegplicht is voldaan bij opname in het arbeidscontract.

.       .
Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst kunt u al aangeven dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.
.       .
Op 13 mei 2015 oordeelde de kantonrechter in de zaak 3819993 UC EXPL 15-1376 HvB/1036 dat de werkgever  aan de aanzegplicht heeft voldaan door in het arbeidscontract op te nemen dat dit niet zou worden verlengd.
.        .
In de onderhavige zaak ging het weliswaar om een aanzeggingsplicht op basis van het CAO voor de Groothandel in Levensmiddelen maar de rechter oordeelde dat de  bepaling geen dwaling en dus niet vernietigbaar is. Evenzo oordeelde de rechter dat als de Wet Werk en Zekerheid in deze zaak van toepassing was geweest, hij net zo geoordeeld had.
.      .
Het staat werkgevers en werknemers overigens vrij om op zo’n bepaling terug te komen en alsnog het arbeidscontract te verlengen of een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan.
.      .
Wilt u meer informatie neem dan contact op met SVServicecenter.
.      .
Wilt u het volledige vonnis van de rechter lezen, klik dan hier
.      .
Wilt u een praktisch stroomschema dat u de weg wijst in WWZ land, klik dan hier
.      .
WWZ-Wegwijzer

de crisis: dekmantel voor sociale afbraak

Lees dit eens aandachtig door en denk hier nog eens goed over na. Ik vraag mij af als ik later in de bijstand zit en mij tot slaaf heb gemaakt zou ik dan even denken ” ik heb er alles aan gedaan om dit te voorkomen” want ….. dat heb ik natuurlijk niet! Maar goed mij overkomt dat niet… (kronkel!?!)

klik op de volgende hyperlink om het volledige artikel te lezen.  www.mo.be/interview/boaventura-de-sousa-kijken-door-een-nieuwe-bril

Portugese socioloog Boaventura de Sousa Santos  -------    © CES - Centro de Estudos Sociais

Portugese socioloog Boaventura de Sousa Santos ——- © CES – Centro de Estudos Sociais

Hoe een private bankenschuld een publieke zaak werd!

 

Sluwe bankiers en corrupte politici

Sluwe bankiers en corrupte politici

Hoe sluwe bankiers en corrupte politici er voor zorgden dat een private crisis een publieke zaak werd met als gevolg dat de burgers voor de schulden moeten opdraaien. Hoe u dat merkt. Kijk bijvoorbeeld naar de berichten uit de zorg. De arbeidsmarkt. En dan durven de bankiers nog te komen met een bonus. Klik hier om het hele programma te kijken.

Grieken waren en zijn niet lui. Zij werken gemiddeld 41,5 uur per week in tegenstelling tot de Nederlandse werknemer die 10 uur minder per week werkt. Stop de misleiding