​Aan aanzegplicht is voldaan bij opname in het arbeidscontract.

.       .
Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst kunt u al aangeven dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.
.       .
Op 13 mei 2015 oordeelde de kantonrechter in de zaak 3819993 UC EXPL 15-1376 HvB/1036 dat de werkgever  aan de aanzegplicht heeft voldaan door in het arbeidscontract op te nemen dat dit niet zou worden verlengd.
.        .
In de onderhavige zaak ging het weliswaar om een aanzeggingsplicht op basis van het CAO voor de Groothandel in Levensmiddelen maar de rechter oordeelde dat de  bepaling geen dwaling en dus niet vernietigbaar is. Evenzo oordeelde de rechter dat als de Wet Werk en Zekerheid in deze zaak van toepassing was geweest, hij net zo geoordeeld had.
.      .
Het staat werkgevers en werknemers overigens vrij om op zo’n bepaling terug te komen en alsnog het arbeidscontract te verlengen of een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan.
.      .
Wilt u meer informatie neem dan contact op met SVServicecenter.
.      .
Wilt u het volledige vonnis van de rechter lezen, klik dan hier
.      .
Wilt u een praktisch stroomschema dat u de weg wijst in WWZ land, klik dan hier
.      .
WWZ-Wegwijzer