Inloggegevens vergeten?

PZ Scan

PZ scan

Weten hoe u er voor staat op het gebied van personeel? Wij voeren voor u de PZ scan uit. Deze scan omvat het doorlichten en beoordelen van de arbeidsvoorzieningen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, personeelszorg, subsidie en sociale wetgeving.

De PZ-scan omvat het hele personeelsgebied binnen uw bedrijf. Elk bedrijf is uniek. Dat betekent dat voor uw bedrijf een unieke scan wordt samengesteld en uitgevoerd.
Zo zal er in een kleiner bedrijf bij bepaalde onderdelen wat minder aandacht worden geschonken en op andere onderdelen weer meer.

 

De gehele PZ-scan omvat:

 

Arbeidsvoorziening

 • Werving & selectie
 • Personeelsplanning
 • Introductie & socialisatie
 • Reorganisatie
 • Ontslag
 • Afvloeiing
 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Arbeidsvoorwaarden

 • Beloningsbeleid
 • Huishoudelijkreglement / P-handboek
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsovereenkomsten

Personeelszorg

 • Functiebeschrijvingen
 • Coachings-, Functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • POP, persoonlijkontwikkelingsplan personeel
 • Medezeggenschap (OR)
 • Dossiervorming

Arbeidsomstandigheden

 • Verzuimbeleid
 • (Pro-)actieve verzuimbegeleiding
 • Arbeidsomstandighedenbeleid
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
 • Wet verbetering Poortwachter

Subsidie

 • Subsidie
 • Opleiding
 • Speur en ontwikkeling
 • Arbo/ergonomie

Sociale wetgeving

 • WIA
 • Arbeidsgehandicapte regeling
 • AWBZ
Naar boven